Nama
Jawatan
Kelulusan

Ustaz Hj Abd. Rajid bin Hj Mohd Salleh.

Pegawai Ugama
Pemangku Pengetua
ITQSHHB

B.A.
Takhassus Al-Qiraat Shoubra, Al-Azhar, Mesir.
Cikgu Pg Haji Aji bin Pg Hj Serudin Pegawai Pelajaran
Timbalan Pengetua Pentadbiran
B.A.[Hons] Universiti Brunei Darussalam.
Ustaz Hj Muhammad bin Mat Lazim

Mualim At-Tahfiz Timbalan Pengetua Akademik

B.A.[Hons] Syariah Universiti Al-Azhar. Ijazah Tahfiz Al-Quran, Mesir.
Cikgu Hj Kula bin Haji Md. Noor

Pegawai Pelajaran, Guru Kanan Pentadbiran, Guru Akademik

B.A.[Hons] Pendidikan Bahasa Melayu & Linguistik Universiti Brunei Darussalam. Sijil Pendidikan.
Ustaz Haji Muhammad Sedek bin Taip Mualim At-Tahfiz, Guru Kanan Akademik B.A.[Hons] Syariah Universiti Al-Azhar Diploma Pendidikan Malaysia.
Ustaz Hj Abd. Hafeiz bin Hj Nuh Mualim At-Tahfiz, Mualim Akademik, Pendaftar ITQSHHB B.A.[Hons] Takhassus Al-Qiraat Shoubra, Al-Azhar Mesir.
Cikgu Hj Awang bin Haji Aji Pegawai Pelajaran, Guru Kanan Hal Ehwal Pelajar, Guru Akademik B.A.[Hons] Pendidikan Bahasa & Sastera Universiti Brunei Darussalam
Ustaz Hj Zahari bin Hj Abd Rahman Mualim At-Tahfiz, Guru Kanan Kaunseling & Kegiatan Keugamaan Takhassus bahagian Fekah dan Tauhid. 'A' Level Singapura Cambridge.
Ustaz Mohd. Noor bin Awang Ngah Guru Braille Al-Quran Diploma Pendidikan Khas, Yog. Jakarta.
Ustaz Mutiaa Al-Kabbani Mahmoud Mualim At-Tahfiz, Mualim Akademik B.A. Syariah dan Bahasa Arab, Kuliah Dakwah Islamiah. Ijazah Tahfiz Al-Quran Mujamma' abi Nur, Damsyik Syria.
Cikgu Zulkipli bin Abd. Ghani Pegawai Pelajaran, Guru Akademik Bachelor of Education [Hons] (Biology) Murdoch University Western Australia. Sijil Perguruan Malaysia.
Cikgu Venayagar Nadarajah Guru Akademik BSc (Sri Lanka).BSc (Hons) London. Diploma Pendidikan.
Ustaz Mohd Al-Amin Jalloh Mualim Tahfiz, Mualim Akademik MA HSc in Arabic as a second language UIA Malaysia. B.A. (Hons) Arabic, UIA. Diploma in Arabic, Madina University.
Ustaz Mahmoud Talaat Ali Hassan El-Badweihi Mualim Akademik B.A. Kulliyah Bahasa Arab University Al-Azhar.
Cikgu Othman Moh'd Mah'd Abdel Fattah Guru Akademik BSC Maths, Physics and Chemistry India. Diploma in Computer.
Ustaz Mahmoud Ibrahim Mahmoud Salim Ajlan Mualim Tahfiz BA Pertanian Ain Shams University, Mesir. BA Takhasus Al-Qiraat Shoubra Azhar, Mesir.
Cikgu Ak Hj Noorasmali bin Pg Hj Ahmad Pegawai Pelajaran, Guru Akademik, Pegawai Kewangan Institut BSc. Mathematics Universiti Brunei Darussalam
Cikgu Muhammad Shah bin Hj Abd. Mumin Pegawai Pelajaran, Guru Akademik BA Education Universiti Brunei Darussalam
Ustaz Abd. Rashid bin Mohd. Saad Mualim Tahfiz, Mualim Akademik BA(Hons) Al-Quran dan Pengajian Islam Madinah Arab Saudi. Aliah Al-Qiraat Shoubra, Al-Azhar Mesir. Tahfiz Al-Quran, Malaysia.
Ustaz Hj Sadini bin Haji Sujak Mualim Akademik B.A. Tafsir Al-Quran University Al-Azhar.
Ustazah Hjh To'ati binti Abd. Djalal Mualimah DRA Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta.
Ustazah Hajah Chadia Al-Jairoudi bte Muhamad Mualimah BA Kulliyah Bahasa Arab dan Pengajian Islam, Damsyik.Ijazah Tahfiz Al-Quran Mujamma Abi Nur, Syria.
Ustazah Hindon bte Awang Mualimah Akademik, Guru Kanan Hal Ehwal Pelajar B.A.[Hons] Al-Azhar. Diploma Pendidikan AIN, Sham Perempuan Mesir.
Ustazah Maha Sabri Ahmed Hassan El-Badweihi. Mualimah Akademik BA Arabic Language and Islamic Studies Cairo, University, Mesir.
Cikgu Datin Hjh Aishah Binti Haji Mohd .Don Guru Akademik Bachelor of Art (UM). Diploma Pendidikan Malaysia.
Ustazah Siti Zubaidah Binti Md. Rahim Mualimah Tahfiz Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat.
Ustazah Shakirah bte Abd Rahman Mualimah Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat.
Mr. Mohamed Arsalani Guru Akademik [ CFBT ] Bachelor degree + Post Graduated Certificate in Education
Cikgu Faridah binti Mohamed Tup Guru Akademik [ CFBT ] BA Bahasa Inggeris & Sastera NUS, Singapura. FPDE Bahasa Inggeris Institut of Education, Singapura.

 

 

Kakitangan Pentadbiran

Awang Haji Abd. Rahim bin Haji Duraman [Ketua Kerani]

Awang Samri bin Haji Mohd. Taha [Pengawas Bangunan]

Dayang Hajah Wahani binti Haji Ibrahim [Kerani Tingkat III]

Dayang Nolilawati binti Baha [Kerani Tingkat III]

Dayang Hajah Halimah binti Haji Burut [Kerani]

Dayangku Hajah Zaiton binti Pg. Haji Abd. Rahman [Kerani]

Pengiran Diana bte Pg Ahmad [Penyambut Tetamu/Operator]

Awangku Kahar bin Pg. Haji Tengah [Pelayan]

Kakitangan Asrama

Awang Haji Yussop bin Muhammad [Penyelia/warden Asrama]

Drs. Asep Ali Suratman [Pembantu Asrama]

Kakitangan Perpustakaan

Awang Haji Ali bin Haji Kayum [Ketua Perpustakaan]

Awang Rosli bin Abd. Rahman [Unit Perolehan]

Dayang Hajah Suriyatti bte Haji Abd Rashid [Rujukan & Perkhidmatan maklumat]

Dayang Norlina binti Haji Ahmad [ Rujukan & Perkhidmatan maklumat]

Dayang Armalenay binti Haji Ahmad [Unit Sirkulasi]

Dayang Hajah Mariah binti Haji Yahya [Pengkatalogan]

Diana Martini bte Haji Md. Saidi [Pengkatalogan]

Pembantu Makmal

Dayang Nooraini binti Haji Jaili

Penjaga Keselamatan

Pengiran Haji Umar Ariffin bin Pg. Haji Md. Yusop

Awang Muhammad Bajuri bin Haji Yusof

Awang Mahari bin Haji Munap

Awang Sahri bin Haji Bongsu

Awang Haji Kamransal bin Haji Mohd. Salleh

Pemandu

Awang Kamal Alavudeen